Välkommen

Zeal Consulting är ett konsultföretag, specialiserat på att leda och facilitera utveckling av verksamheter, varumärken och kommunikation. Från analys och strategi till genomförande och uppföljning hjälper vi din organisation att utvecklas.