Metod

Det finns sällan bara ett ”rätt sätt” att genomföra förändring. Upplägg, metoder och verktyg ska baseras på era behov och aktuell frågeställning. Utifrån ett stort antal framgångsrika projekt har Zeal Consulting utvecklat ett effektivt tillvägagångssätt som engagerar alla projektdeltagare och når uppsatta mål.

Att involvera medarbetarna i utvecklingsprocesserna är en förutsättning för att nå uppsatta affärs- och verksamhetsmål i praktiken. Ofta omfattar upplägget en serie om en till treworkshops där strategier och planer gemensamt arbetas fram.

  • Ingen strategi utan tydliga och genomförbara aktiviteter!
  • Inga aktiviteter utan koppling till vision och strategiska mål!

Vi arbetar ofta utifrån en steganalys. Positionering, mål och strategier sammanfattas kortfattat och på ett inspirerande sätt i en ”One-page strategy” eller en varumärkesplattform.

Steganalys
En tydlig modell som tar projektet från faktainsamling och analys till målbild, strategi och aktivitetsplan. Modellen kan följas oavsett om det handlar om en mer omfattande process med många deltagare och workshops eller bara ett par timmars rådgivning med en vd, chef eller ledningsgrupp.

”One-page strategy”
Nuläget, målbilden och vägen framåt ska kunna sammanfattas och kommuniceras på en A4-sida, även om beståndsdelarna förstås varierar för olika verksamheter.

Positionering och målbild för varumärkesarbetet
Varumärket hjälper er att nå era affärs- och verksamhetsmål. En tydlighet kring vad vi erbjuder och vilken nytta vi tillför är grunden för ett strategiskt och konsekvent internt arbete där organisationen arbetar åt samma håll. I dagens enorma informationsflöde har vi inte heller råd att vara splittrade eller otydliga i vår kommunikation. Med hjälp av en välbeprövad modell beskriver vi tillsammans hur vi vill att varumärket ska uppfattas och varför kunder, medarbetare och samarbetspartners ska vilja välja oss.

Våra konsulter fungerar som både experter, rådgivare, projekt- och workshopledare.