Om Zeal

Zeal Consulting startades 2006 av Kristina Gränsbo. Kristina är en erfaren projekt- och processledare som drivs av ett stort engagemang och intresse för att utveckla verksamheter tillsammans med sina uppdragsgivare. Att involvera medarbetarna i utvecklingsprocesserna är en förutsättning för att nå uppsatta affärs- och verksamhetsmål i praktiken.

Kristina leder och faciliterar strategiska projekt som handlar om verksamhetsutveckling, kommunikation och varumärke.

Eftersom det ena projektet inte är det andra likt, jobbar Kristina med uppdragsspecifika arbetsgrupper, som ofta är tvärfunktionella. Zeal Consulting har ett stort nätverk seniora specialister som sätts samman i effektiva team efter behov. Samtliga konsulter har erfarenhet av höga positioner i näringslivet, organisationer eller större konsultbyråer, men har nu valt att arbeta på egen hand.

I nära samverkan med dig som uppdragsgivare driver vi ett effektivt och lyhört förändringsarbete, där vi kan fungera både som rådgivare och projekt- eller workshopledare.