Tjänster

Zeal Consulting ger stöd och hjälper våra uppdragsgivare att både sätta och uppnå sina affärs- och verksamhetsmål. Utifrån era behov tar vi fram strategiska och operativa beslutsunderlag, och ger stöd genom hela processen – från analys till implementering och uppföljning.

Vi hjälper ofta ledningsgruppen med frågor som rör verksamhetens kärna, till exempel affärsidé, vision och värderingar. Eller ger olika enheter stöd i arbetet med affärsplaner, marknadsplaner, varumärkesfrågor och ett effektivt genomförande av relaterade projekt. Vi arbetar i nära samarbete med dig som kund för ett effektivt genomförande.

Exempel på tjänster:

  • Nulägesanalys
  • Stöd i framtagande av affärs- och verksamhetsplaner
  • Varumärkes- och kommunikationsstrategier
  • Förankring av vision och värdegrund
  • Kartläggning och utveckling av processer och arbetssätt
  • Utvärdering och uppföljning av projekt och verksamheter
  • Förbereda, facilitera och följa upp workshops och möten

Vi leder och faciliterar strategiska projekt som handlar om verksamhetsutveckling, kommunikation och varumärke. Vi ger våra kunder strategiska råd och praktisk hjälp så att de kan ta vara på möjligheter, lösa problem och utveckla sin verksamhet.