Uppdragsgivare

Uppdragsgivarna är såväl företag som myndigheter och organisationer. Det handlar ofta om en process med många deltagare och workshops men kan också vara löpande rådgivning och stöd till t.ex. en VD eller medlem i ledningsgruppen. Vi är stolta att ha genomfört uppdrag för: